விரதம் இருக்கும் தேதிகள் , தமிழ் ஹிந்து விரத நாட்கள் 2019 காலண்டர்

ஆண்டு

தமிழ் விரத தேதிகள்

ஆண்டுமாதம்அமாவாசைபௌர்ணமிசங்கடசஷ்டிதிருவோணம்ஏகாதசிபிரதோஷம்சிவராத்ரிகார்த்திகை
2019ஜனவரி520241281, 2, 17, 313, 18416
2019பிப்ரவரி4192211415, 162, 17313
2019மார்ச்62024123, 312, 173, 18412
2019ஏப்ரல்4192211271, 15, 302, 1738
2019மே41822102415, 302, 16, 3136
2019ஜூன்3172082113, 28, 2914, 3012, 29
2019ஜூலை2, 31162081812, 13, 2814, 291, 3026
2019ஆகஸ்ட்29, 30151961411, 2612, 282823
2019செப்டம்பர்2813174109, 10, 2511, 262719
2019அக்டோபர்271317489, 2411, 252616
2019நவம்பர்261215248, 22, 239, 242413
2019டிசம்பர்25111521, 298, 229, 232410

விரத தேதிகள் ஜனவரி 2019

அமாவாசைஜனவரி5
பௌர்ணமிஜனவரி20
சங்கடஹர சதுர்த்திஜனவரி24
சஷ்டிஜனவரி12
திருவோணம்ஜனவரி8
ஏகாதசிஜனவரி1, 2, 17, 31
பிரதோஷம்ஜனவரி3, 18
சிவராத்ரிஜனவரி4
கார்த்திகைஜனவரி16

விரத தேதிகள் பிப்ரவரி 2019

அமாவாசைபிப்ரவரி4
பௌர்ணமிபிப்ரவரி19
சங்கடஹர சதுர்த்திபிப்ரவரி22
சஷ்டிபிப்ரவரி11
திருவோணம்பிப்ரவரி4
ஏகாதசிபிப்ரவரி15, 16
பிரதோஷம்பிப்ரவரி2, 17
சிவராத்ரிபிப்ரவரி3
கார்த்திகைபிப்ரவரி13

விரத தேதிகள் மார்ச் 2019

அமாவாசைமார்ச்6
பௌர்ணமிமார்ச்20
சங்கடஹர சதுர்த்திமார்ச்24
சஷ்டிமார்ச்12
திருவோணம்மார்ச்3, 31
ஏகாதசிமார்ச்2, 17
பிரதோஷம்மார்ச்3, 18
சிவராத்ரிமார்ச்4
கார்த்திகைமார்ச்12

விரத தேதிகள் ஏப்ரல் 2019

அமாவாசைஏப்ரல்4
பௌர்ணமிஏப்ரல்19
சங்கடஹர சதுர்த்திஏப்ரல்22
சஷ்டிஏப்ரல்11
திருவோணம்ஏப்ரல்27
ஏகாதசிஏப்ரல்1, 15, 30
பிரதோஷம்ஏப்ரல்2, 17
சிவராத்ரிஏப்ரல்3
கார்த்திகைஏப்ரல்8


விரத தேதிகள் மே 2019

அமாவாசைமே4
பௌர்ணமிமே18
சங்கடஹர சதுர்த்திமே22
சஷ்டிமே10
திருவோணம்மே24
ஏகாதசிமே15, 30
பிரதோஷம்மே2, 16, 31
சிவராத்ரிமே3
கார்த்திகைமே6

விரத தேதிகள் ஜூன் 2019

அமாவாசைஜூன்3
பௌர்ணமிஜூன்17
சங்கடஹர சதுர்த்திஜூன்20
சஷ்டிஜூன்8
திருவோணம்ஜூன்21
ஏகாதசிஜூன்13, 28, 29
பிரதோஷம்ஜூன்14, 30
சிவராத்ரிஜூன்1
கார்த்திகைஜூன்2, 29

விரத தேதிகள் ஜூலை 2019

அமாவாசைஜூலை2, 31
பௌர்ணமிஜூலை16
சங்கடஹர சதுர்த்திஜூலை20
சஷ்டிஜூலை8
திருவோணம்ஜூலை18
ஏகாதசிஜூலை12, 13, 28
பிரதோஷம்ஜூலை14, 29
சிவராத்ரிஜூலை1, 30
கார்த்திகைஜூலை26

விரத தேதிகள் ஆகஸ்ட் 2019

அமாவாசைஆகஸ்ட்29, 30
பௌர்ணமிஆகஸ்ட்15
சங்கடஹர சதுர்த்திஆகஸ்ட்19
சஷ்டிஆகஸ்ட்6
திருவோணம்ஆகஸ்ட்14
ஏகாதசிஆகஸ்ட்11, 26
பிரதோஷம்ஆகஸ்ட்12, 28
சிவராத்ரிஆகஸ்ட்28
கார்த்திகைஆகஸ்ட்23


விரத தேதிகள் செப்டம்பர் 2019

அமாவாசைசெப்டம்பர்28
பௌர்ணமிசெப்டம்பர்13
சங்கடஹர சதுர்த்திசெப்டம்பர்17
சஷ்டிசெப்டம்பர்4
திருவோணம்செப்டம்பர்10
ஏகாதசிசெப்டம்பர்9, 10, 25
பிரதோஷம்செப்டம்பர்11, 26
சிவராத்ரிசெப்டம்பர்27
கார்த்திகைசெப்டம்பர்19

விரத தேதிகள் அக்டோபர் 2019

அமாவாசைஅக்டோபர்27
பௌர்ணமிஅக்டோபர்13
சங்கடஹர சதுர்த்திஅக்டோபர்17
சஷ்டிஅக்டோபர்4
திருவோணம்அக்டோபர்8
ஏகாதசிஅக்டோபர்9, 24
பிரதோஷம்அக்டோபர்11, 25
சிவராத்ரிஅக்டோபர்26
கார்த்திகைஅக்டோபர்16

விரத தேதிகள் நவம்பர் 2019

அமாவாசைநவம்பர்26
பௌர்ணமிநவம்பர்12
சங்கடஹர சதுர்த்திநவம்பர்15
சஷ்டிநவம்பர்2
திருவோணம்நவம்பர்4
ஏகாதசிநவம்பர்8, 22, 23
பிரதோஷம்நவம்பர்9, 24
சிவராத்ரிநவம்பர்24
கார்த்திகைநவம்பர்13

விரத தேதிகள் டிசம்பர் 2019

அமாவாசைடிசம்பர்25
பௌர்ணமிடிசம்பர்11
சங்கடஹர சதுர்த்திடிசம்பர்15
சஷ்டிடிசம்பர்2
திருவோணம்டிசம்பர்1, 29
ஏகாதசிடிசம்பர்8, 22
பிரதோஷம்டிசம்பர்9, 23
சிவராத்ரிடிசம்பர்24
கார்த்திகைடிசம்பர்10