கிறிஸ்துவ பண்டிகை தேதிகள் / நாட்கள் 2019

Select Year

ஆண்டுமாதம்தேதிநாள் கிழமைபண்டிகை
2019ஜனவரி 1செவ்வாய்ஆங்கிலப் புத்தாண்டு
2019ஏப்ரல் 19வெள்ளி புனித வெள்ளி
2019ஏப்ரல் 21ஞாயிறு ஈஸ்டர் சண்டே
2019செப்டம்பர்8ஞாயிறு வேதமாதா பிறந்த தினம்
2019டிசம்பர் 24செவ்வாய்கிறிஸ்துமஸ் ஈவ்
2019டிசம்பர் 25புதன்கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை
2019டிசம்பர் 31செவ்வாய்நியூ இயர்ஸ் ஈவ்

கிறிஸ்துவர்கள் வழிபடும் பண்டிகை தேதிகள் காலண்டர்

தமிழ் கிறிஸ்துவர்கள் மத பண்டிகை தேதிகள் காலண்டர்

கிறிஸ்துவர்கள் மத பண்டிகை தேதிகள்