கரிநாள் தேதிகள் கரி நாள் நாட்கள் 2019

ஆண்டு
ஆண்டுதேதிமாதம்நாள் கிழமை
201915ஜனவரிசெவ்வாய்
201916ஜனவரிபுதன்
201917ஜனவரிவியாழன்
201925ஜனவரிவெள்ளி
201927பிப்ரவரிபுதன்
201928பிப்ரவரிவியாழன்
20191மார்ச்வெள்ளி
201920மார்ச்புதன்
201929மார்ச்வெள்ளி
201919ஏப்ரல்வெள்ளி
201928ஏப்ரல்ஞாயிறு
201921மேசெவ்வாய்
201930மேவியாழன்
201931மேவெள்ளி
201921ஜூன்வெள்ளி
201918ஜூலைவியாழன்
201926ஜூலைவெள்ளி
20195ஆகஸ்ட்திங்கள்
201919ஆகஸ்ட்திங்கள்
201926ஆகஸ்ட்திங்கள்
201914செப்டம்பர்சனி
20193அக்டோபர்வியாழன்
201916அக்டோபர்புதன்
201923அக்டோபர்புதன்
20196நவம்பர்புதன்
201917நவம்பர்ஞாயிறு
201918நவம்பர்திங்கள்
201926நவம்பர்செவ்வாய்
20193டிசம்பர்செவ்வாய்
201922டிசம்பர்ஞாயிறு
201925டிசம்பர்புதன்
201927டிசம்பர்வெள்ளி

கரி நாள் தினங்கள்

கரிநாளில் ஏன் நல்ல சுப நிகழ்ச்சிகள் செய்ய கூடாது

வருட / மாத கரிநாள் தேதிகள்

மற்ற ஆண்டுகளுக்கான கரிநாள் தேதிகள்