முஸ்லீம் இஸ்லாம் பண்டிகை தேதிகள், விடுமுறை நாட்கள் காலண்டர் 2019

Select Year
ஆண்டுமாதம்தேதிநாள் கிழமைபண்டிகை
2019மே 7செவ்வாய்ரம்ஜான் முதல் தேதி
2019ஜூன் 5புதன்ரம்ஜான் பண்டிகை
2019ஆகஸ்ட்12திங்கள் பக்ரீத் பண்டிகை
2019செப்டம்பர்1ஞாயிறு ஹிஜிரி வருடப்பிறப்பு
2019செப்டம்பர்10செவ்வாய்மொஹரம் பண்டிகை
2019நவம்பர் 10ஞாயிறு மீலாடி நபி

முகமதியர் முஸ்லீம் பண்டிகை நாட்கள் தமிழ் காலண்டர்

தமிழ் நாடு இஸ்லாம் பண்டிகை நாட்கள் மற்றும் விடுமுறை நாட்கள் காலண்டர்

இஸ்லாம் முஸ்லீம் மத பண்டிகை காலண்டர் / வருட முஸ்லீம் விடுமுறை தின பட்டியல்